Κυριακή Παπαδοπούλου Παιδίατρος Διεθνώς Πιστοποιημένη Σύμβουλος Γαλουχίας IBCLC
© Κατασκευή ιστοσελίδας 2016
Βενιζέλου 62 Αλεξανδρούπολη Τηλ.: 2551033008
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Για όσα παιδιά ασχολούνται με οργανωμένη αθλητική δραστηριότητα, οι αντίστοιχοι σύλλογοι δίνουν τα ακόλουθα έντυπα φυλλάδια τα οποία θα πρέπει οι γονείς να έχουν συμπληρώσει και υπογράψει πριν να φέρουν το παιδί για εξέταση στο ιατρείο:
Τα φυλλάδια αυτά παραμένουν συμπληρωμένα ως ιατρικό ιστορικό του παιδιού στο ιατρείο και στον αθλητικό σύλλογο επιστρέφεται η ακόλουθη Ιατρική Βεβαίωση συμπληρωμένη μετά την εξέταση του παιδιού από την παιδίατρο: